Závážný incident

Nejvyšší kategorie dopadu události. Velký incident má za následek významné narušení podnikání.


Major incident

The highest category of impact for an incident. A major incident results in significant disruption to the business.

Použito v metodice