Závislost

Přímé nebo nepřímé spoléhání jednoho procesu nebo aktivity na druhou.


Dependency

The direct or indirect reliance of one process or activity on another.

Použito v metodice