Zavřeno

Konečný stav životního cyklu události, problém, změna apod. Po ukončení stavu se neprovádějí žádná další opatření.


Closed

The final status in the lifecycle of an incident, problem, change etc. When the status is closed, no further action is taken.

Použito v metodice