Záznam incidentu

Záznam obsahující podrobnosti o události. Každý záznam o incidentech dokumentuje životnost jednoho incidentu.


Incident record

A record containing the details of an incident. Each incident record documents the lifecycle of a single incident.

Použito v metodice