Záznam releasu

Záznam, který definuje obsah uvolnění. Záznam o vydání má vztahy se všemi konfiguračními položkami, které jsou ovlivněny uvolněním. Záznamy o uvolnění mohou být v systému správy konfigurace nebo jinde v systému řízení znalostí služby.


Release record

A record that defines the content of a release. A release record has relationships with all configuration items that are affected by the release. Release records may be in the configuration management system or elsewhere in the service knowledge management system.

Použito v metodice