Zdroje

Generický termín, který zahrnuje IT infrastrukturu, lidi, peníze nebo cokoli jiného, které by mohlo pomoci poskytnout IT služby. Zdroje jsou považovány za aktiva organizace.


Resource

A generic term that includes IT infrastructure, people, money or anything else that might help to deliver an IT service. Resources are considered to be assets of an organization.

Použito v metodice