Ziskové centrum

Obchodní jednotka, která účtuje za poskytnuté služby. Ziskové centrum může být vytvořeno s cílem dosáhnout zisku, zotavit se náklady nebo provozovat se ztrátou. Poskytovatel služeb IT může být provozován jako nákladové středisko nebo ziskové středisko.


Profit centre

A business unit that charges for services provided. A profit centre can be created with the objective of making a profit, recovering costs, or running at a loss. An IT service provider can be run as a cost centre or a profit centre.

Použito v metodice