Životní cyklus služby

Přístup k řízení IT služeb, který zdůrazňuje důležitost koordinace a kontroly v různých funkcích, procesech a systémech potřebných pro řízení celého životního cyklu IT služeb. Přístup ke službě životního cyklu zohledňuje strategii, návrh, přechod, provoz a neustálé zlepšování IT služeb.


Service lifecycle

An approach to IT service management that emphasizes the importance of coordination and control across the various functions, processes and systems necessary to manage the full lifecycle of IT services. The service lifecycle approach considers the strategy, design, transition, operation and continual improvement of IT services. Also known as service management lifecycle.

Použito v metodice