Změna služby

V rámci ITIL je řízení změn součástí "přechodu na služby" - přechodem na nově vyvinuté (tj. Aktualizaci stávajícího výrobního prostředí nebo nasazení něčeho zcela nového) z fáze návrhu služby na provoz služby.

Použito v metodice