Změna služby

V rámci ITIL je řízení změn součástí "přechodu na služby" - přechodem na nově vyvinuté (tj. Aktualizaci stávajícího výrobního prostředí nebo nasazení něčeho zcela nového) z fáze návrhu služby na provoz služby.


Service change

In the ITIL framework, change management is a part of "Service Transition" – transitioning something newly developed (i.e. an update to an existing production environment or deploying something entirely new) from the Service Design phase into Service Operation.

Použito v metodice