Změnit okno

Pravidelný a dohodnutý čas, kdy lze provést změny nebo uvolnění s minimálním dopadem na služby. Změna oken je obvykle dokumentována v dohodách o úrovni služeb.


Change window

A regular, agreed time when changes or releases may be implemented with minimal impact on services. Change windows are usually documented in service level agreements.

Použito v metodice