Změnit okno

Pravidelný a dohodnutý čas, kdy lze provést změny nebo uvolnění s minimálním dopadem na služby. Změna oken je obvykle dokumentována v dohodách o úrovni služeb.

Použito v metodice