Změnový model

Opakovatelný způsob řešení určité kategorie změn. Modul změny definuje konkrétní dohodnuté kroky, které budou následovat při změně této kategorie. Změna modelů může být velmi složitá s mnoha kroky, které vyžadují autorizaci (např. Hlavní vydání softwaru), nebo může být velmi jednoduché bez nutnosti autorizace (například obnovení hesla).


Change model

A repeatable way of dealing with a particular category of change. A change model defines specific agreed steps that will be followed for a change of this category. Change models may be very complex with many steps that require authorization (e.g. major software release) or may be very simple with no requirement for authorization (e.g. password reset). See also change advisory board; standard change.

Použito v metodice