Známá chyba

Problém, který má zdokumentovanou příčinu a řešení. Známé chyby jsou vytvářeny a spravovány po celou dobu jejich životního cyklu pomocí správy problémů. Známé chyby mohou být také identifikovány vývojem nebo dodavateli.


Known error

A problem that has a documented root cause and a workaround. Known errors are created and managed throughout their lifecycle by problem management. Known errors may also be identified by development or suppliers.

Použito v metodice