Zpoplatnění

Vyžaduje platbu za služby IT. Nabíjení služeb IT je volitelné a mnoho organizací se rozhodne zacházet s poskytovateli IT služeb jako nákladového střediska.


Charging

Requiring payment for IT services. Charging for IT services is optional, and many organizations choose to treat their IT service provider as a cost centre. See also charging process; charging policy.

Použito v metodice