Zpráva o výjimce

Dokument obsahující podrobnosti o jednom nebo více klíčových indikátorech výkonu nebo jiných důležitých cílech, které překročily definované prahové hodnoty. Příklady zahrnují chybějící nebo chybějící smluvní dohody o úrovni služeb a ukazatel výkonu ukazující potenciální problém s kapacitou.


Exception report

A document containing details of one or more key performance indicators or other important targets that have exceeded defined thresholds. Examples include service level agreement targets being missed or about to be missed, and a performance metric indicating a potential capacity problem.

Použito v metodice