Způsobilost

Schopnost organizace, osoby, procesu, aplikace, služby IT nebo jiné položky konfigurace provádět činnost. Schopnosti jsou nehmotným majetkem organizace.


Capability

The ability of an organization, person, process, application, IT service or other configuration item to carry out an activity. Capabilities are intangible assets of an organization.

Použito v metodice