Zúčastněné strany

Osoba, která má zájem o organizaci, projekt, IT servis atd. Zainteresované strany mohou mít zájem o aktivity, cíle, zdroje nebo výstupy. Zúčastněné strany mohou zahrnovat zákazníky, partnery, zaměstnance, akcionáře, vlastníky atd.


Stakeholder

A person who has an interest in an organization, project, IT service etc. Stakeholders may be interested in the activities, targets, resources or deliverables. Stakeholders may include customers, partners, employees, shareholders, owners etc.

Použito v metodice