Analýza průchodnosti procesu

Nástroj pro analýzu procesů, který zjistí, jaké jsou omezení v procesu, pokud jde o kapacitu. Používá se, zda existují úzká místa, která způsobují čekací dobu.


Process Throughput Analysis

A process analysis tool to see what the constraints in a process are in terms of capacity. Used to see if there are bottlenecks causing waiting time.

Použito v metodice