Bez přidané hodnoty

Činnosti, které z pohledu zákazníka nepřinášejí žádnou hodnotu, ani nejsou nutné pro správné fungování firmy. Tyto činnosti jsou často v přírodě ("vždy jsme to tak udělali").


Non-value-added

Activities that add no value from the customer’s perspective nor are they necessary to properly run the business. These activities are often legacy in nature (“we’ve always done it that way”).

Použito v metodice