Běžné příčiny odchylky

Zdroje variace procesu, které jsou vlastní procesu, také označované jako šum.


Common cause variation

Sources of variation in a process that are inherent to the process, also referred to as noise.

Použito v metodice