Chování a postoj

Způsob, jakým lidé myslí a jednají.


Behaviour and Attitude

The way people think and act.

Použito v metodice