Diagram rybího kmene

Identifikuje mnoho možných příčin účinků nebo problémů. Může se použít k uspořádání brainstormingu.


Fishbone diagram

The fishbone diagram identifies many possible causes for an effect or problem. It can be used to structure a brainstorming session.

Použito v metodice