DMAIC

Zkratka pro pět kroků při řešení problémů s Kaizenem, tj. definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat a řídit.


DMAIC

Acronym for the five steps in problem solving with Kaizen, i.e.: Define, Measure, Analyze, Improve and Control.

Použito v metodice