Doba cyklu

Frekvence nebo interval práce je dokončen. Porovnejte s časem zpracování, kontrastu s dobou výroby.


Cycle-time

The frequency, or interval, of work being completed. Compare to Process Time, contrast with Lead Time.

Použito v metodice