Doba trvání

Doba trvání je maximální doba, po kterou je třeba výrobek vyrábět, aby uspokojil poptávku zákazníka. Termín pochází z německého slova "takt", což znamená "puls". Podle požadavku zákazníka vytváří takt puls nebo rytmus ve všech procesech v podniku, aby zajistil nepřetržitý tok a využití kapacit.


Takt Time

Takt time is the maximum amount of time in which a product needs to be produced in order to satisfy customer demand. The term comes from the German word "takt," which means "pulse." Set by customer demand, takt creates the pulse or rhythm across all processes in a business to ensure continuous flow and utilization of capacities.

Použito v metodice