Dodací lhůta

Doba trvání daného produktu (nebo služby) prochází systémem od první operace až po konečnou operaci, včetně zpracování, zpoždění, pohybů, fronty apod.

Na úrovni procesů začíná procesní doba, kdy je práce přijata, a končí, když je práce doručena dalšímu odběrateli navazujícím. Lead Time = Doba zpracování + Čas čekání (nebo zpoždění). Také se označuje jako doba průchodu nebo doba obratu.


Lead Time

The amount of time it takes for a product (or service) to go through the system, from the first operation to the final operation, including processing, delays, movements, queues, etc.

At a process level, the process lead time begins when the work is received, and ends when the work is delivered to the next downstream customer. Lead Time = Process Time + Wait Time (or delays). Also referred to as Throughput Time or Turnaround Time.

Použito v metodice