Hodnota zákazníka

Schopnost poskytovat zákazníkovi ve správnou dobu za přiměřenou cenu, jak je zákazník definuje v každém případě. Čím víc produkt nebo služba splňuje potřeby zákazníka z hlediska dostupnosti a užitku, tím větší je jeho hodnota. Takže produkt s pravou hodnotou umožní zákazníkovi poskytnout schopnost k dosažení svého cíle.


Customer Value

A capability provided to a customer at the right time at an appropriate price, as defined in each case by the customer. The more a product or service meets a customer’s needs in terms of affordability, availability and utility, the greater value it has. Thus, a product with true value will enable, or provide the capability for, the customer to accomplish his objective.

Použito v metodice