Hodnotový tok

Konkrétní činnosti vyžadované pro návrh, objednávání a poskytování konkrétního produktu nebo služby z hlediska konceptu produktu (nebo služby), spouštěním, objednáním surovin, výrobou a umístěním produktu (nebo služby) do rukou zákazníka. Z pohledu akcionáře může být ve streamu hodnot také zahrnuty kroky a čas potřebný k přijetí příjmu.


Value Stream

The specific activities required to design, order, and provide a specific product or service from the point of product (or service) concept, through launch, ordering raw materials, production and placing the product (or service) in the hands of the customer. From a shareholder’s perspective the Value Stream could also include the steps and time required until the receipt of revenue.

Použito v metodice