Inventář

Všechny součásti, pracovní proces a hotové produkty, které nejsou zpracovávány. Všechny součásti, pracovní proces a hotové výrobky nejsou zpracovávány, ale jsou uloženy a čekají.


Inventory

All components, work in process, and finished products not being processed. All components, work in process, and finished products not being processed but stored and waiting.

Použito v metodice