JIT

Právě včas

Systém pro výrobu a dodání správných předmětů ve správný čas ve správném množství. Just-in-Time se blíží právě v okamžiku, kdy se činnosti proti proudu vyskytují několik minut před aktivitami dolů, takže je možný průtok jediným kusem.


JIT

Just-in-time

A system for producing and delivering the right items at the right time in the right amounts. Just- in-Time approaches just-on-time when upstream activities occur minutes before down-stream activities, so single-piece flow is possible.

Použito v metodice