Kaizen

Filozofie zdokonalování, při níž dochází k nepřetržitému přírůstkovému zlepšení po delší dobu, což vytváří větší hodnotu a menší množství odpadu, což vede ke zvýšení rychlosti, snížení nákladů a zlepšení kvality.

Pokud je aplikován na podnik, odkazuje se na neustálé zlepšování zahrnující celou pracovní sílu, včetně vedoucích pracovníků s vyšším vedením, středního managementu a předních pracovníků. Kaizen je také filozofií, která předpokládá, že náš způsob života (pracovní, sociální nebo osobní) si zaslouží neustálé zlepšování.


Kaizen

An improvement philosophy in which continuous incremental improvement occurs over a sustained period of time, creating more value and less waste, resulting in increased speed, lower costs and improved quality.

When applied to a business enterprise, it refers to ongoing improvement involving the entire workforce including senior leadership, middle management and frontline workers. Kaizen is also a philosophy that assumes that our way of life (working, social or personal) deserves to be constantly improved.

Použito v metodice