KPI

Klíčový ukazatel výkonnosti

Klíčový indikátor výkonu, opatření indikující klíčový ukazatel výkonnosti procesu nebo stavu. KPI by měl být v souladu se strategií, dlouho trvající a konzistentní v kaskádě od vrcholu po operační úroveň.


KPI

Key Performance Indicator

Key Performance Indicator, a measure indicating a key performance metric of a process, condition or state. A KPI should be in line with the strategy, long lasting, and consistent in the cascade from top to operational level.

Použito v metodice