Kritická pro kvalitu

Kritická pro kvalitu je atribut součásti, sestavy, podsestavy, produktu nebo procesu, který je doslova kritický z hlediska kvality nebo přesněji má přímý a významný dopad na jeho skutečnou nebo vnímanou kvalitu.


Critical to Quality

Critical to Quality is an attribute of a part, assembly, sub-assembly, product, or process that is literally critical to quality or, more precisely, has a direct and significant impact on its actual or perceived quality.

Použito v metodice