LIFO

Naposledy přijímaný

Práce jsou zpracovávány v přístupu "naposledy přijímaného, nejprve zpracovávaného".


LIFO

Last in First Out

Work is processed in a ‘last arrived, first handled’ approach.

Použito v metodice