MIFA

Tok materiálu a informací

Mapování toku hodnot je metodou správy chudého média pro analýzu aktuálního stavu a navrhování budoucího stavu pro řadu událostí, které přebírají produkt nebo službu od počátku až po zákazníka. U společnosti Toyota je známá jako "Mapování toku materiálu a informací"


MIFA

Value stream mapping is a lean-management method for analyzing the current state and designing a future state for the series of events that take a product or service from its beginning through to the customer. At Toyota, it is known as "material and information flow mapping"

Použito v metodice