Muda

Japonské slovo pro odpad. Eliminujte úsilí bez přidané hodnoty díky štíhlé výrobě. Každá činnost, která nepřispívá k tržní podobě nebo funkci produktu (věci, pro které je zákazník ochoten zaplatit), je činnost bez přidané hodnoty nebo "odpad", který se chudý snaží odstranit.


Muda

A Japanese word for waste. Eliminate non-value added effort through lean manufacturing. Any activity that doesn't add to the market form or function of the product (things for which the customer is willing to pay) is a non-value added activity, or the "wastes" that lean seeks to eliminate.

Použito v metodice