Neustálé zlepšování

Filozofie častých revizních procesů, identifikace příležitostí ke zlepšení a provádění změn, které se blíží dokonalosti.


Continual Improvement

A philosophy of frequently reviewing processes, identifying opportunities for improvement and implementing changes to get closer to perfection.

Použito v metodice