Odpad

Každá aktivita, která spotřebovává zdroje, ale neposkytuje hodnotu definovanou zákazníkem. Také označována jako aktivity Muda nebo Non-value-adding.


Waste

Any activity that consumes resources but does not provide value as defined by the customer. Also referred to as Muda or Non-value-adding activities.

Použito v metodice