Odpad

Každá aktivita, která spotřebovává zdroje, ale neposkytuje hodnotu definovanou zákazníkem. Také označována jako aktivity Muda nebo Non-value-adding.

Použito v metodice