OPE

Efektivní provozní proces

Operační proces účinnost se týká stupně účinnosti procesu (nebo souboru procesů), ať už se jedná o úroveň úspěšnosti zpracování v rámci organizace, nákladovou efektivnost trhu nebo erozi výnosů o náklady.


OPE

Operational Process Efficiency

Operational Process Efficiency refers to the degree of efficiency of a process (or set of processes) whether it relates to the level of success of processing within an organization, the cost-effectiveness of a market, or the erosion of income by expense.

Použito v metodice