Pětkrát “Proč.”

Nástroj pro analýzu kořenových příčin, který se používá k identifikaci skutečné příčiny problému. Otázka "proč" je dostatečně často požádána o nalezení základního důvodu pro tento problém. Jakmile je tato příčina zjištěna, může být navrženo a provedeno vhodné protiopatření, aby se vyloučil opětovný výskyt


Five “Whys.”

A root-cause analysis tool used to identify the true root cause of a problem. The question “why” is asked a sufficient number of times to find the fundamental reason for the problem. Once that cause is identified, an appropriate countermeasure can be designed and implemented in order to eliminate re-occurrence.

Použito v metodice