Přeběhnout

Výstup procesu, který nesplňuje požadavky.


Defect

Output of a process that does not meet requirements.

Použito v metodice