Přepracovat

Činnosti potřebné k odstranění vad výrobků nebo služeb, které jsou způsobeny tak, aby vyhovovaly požadavkům.


Rework

Activities required to fix defects of a product or service produced by a process to meet the requirements.

Použito v metodice