Přeprava

Pohybující se produkty, které nejsou ve skutečnosti potřebné k provedení tohoto úkolu.


Transportation

Moving products that is not actually required to perform the processing.

Použito v metodice