Přidání hodnoty

Aktivity, které dodávají zákazníkovi hodnotu.


Value-add

Activities that adds value in the eyes of the customer.

Použito v metodice