Proces

Série akcí, které musí být provedeny správně ve správném pořadí ve správný čas a vytvořit hodnotu pro zákazníka.


Process

A series of actions that must be performed correctly in the correct sequence at the correct time to create value for a customer.

Použito v metodice