Procesní průchodnost

Počet produktů nebo služeb, které může proces způsobit.


Process Throughput

The number of products or services that a process can produce.

Použito v metodice