Rovnoběžky

Počet výrobních linek, které mohou pracovat paralelně.


Parallel Lines

Number of lines of production that can operate in parallel.

Použito v metodice