Složitost

Stupeň komplikací systému nebo systémové komponenty, určených takovými faktory, jako je počet rozhraní, počet různých použitých systémů, počet kroků procesu a další charakteristiky.


Complexity

The degree of complication of a system or system component, determined by such factors as the number of interfaces, the number various systems used, number of process steps and other characteristics.

Použito v metodice