Táhnout

Systém kaskádových výrobních a dodacích pokynů z aktivit navazujících na dodávky, na nichž dodavatel na dodavateli nevytváří nic, dokud odběratel neodpovídá potřebě.


Pull

A system of cascading production and delivery instructions from downstream to upstream activities in which nothing is produced by the upstream supplier until the downstream customer signals a need.

Použito v metodice