Tlačit

Push Production. Systém, v němž proces proti proudu produkuje co nejvíce, bez ohledu na skutečné požadavky dalšího procesu a pošle je do dalšího procesu, ať už mají schopnost začít pracovat, nebo ne. Push Production obvykle vede ke vzniku fronty práce, které mají za následek zpoždění.


Push

Push Production. A system where an upstream process produces as much as it can without regard to the actual requirements of the next process and sends them to the next process whether they have capacity to begin work or not. Push Production typically results in queues of work building up, which result in delays.

Použito v metodice