Tok

Bezproblémový, nepřetržitý pohyb produktu nebo služby prostřednictvím řady procesních kroků. Při skutečném toku se pracovní výrobek (informace, papírování, materiál atd.), Který prochází řadou kroků, nikdy nezastaví.


Flow

The smooth, uninterrupted movement of a product or service through a series of process steps. In true flow, the work product (information, paperwork, material, etc.) passing through the series of steps never stops.

Použito v metodice